THÍ NGHIỆM SỬ DỤNG COMBO TRIỆT LÔNG TPLUS & CẠO LÔNG SAU 6 TUẦN

dsfaf

THÍ NGHIỆM SỬ DỤNG COMBO TRIỆT LÔNG TPLUS & CẠO LÔNG SAU 6 TUẦN
– Phần chân sử dụng combo triệt lông vẫn nhẵn bóng, chưa có dấu hiệu của sự mọc lông. Lỗ chân lông không bị đen, ko có dấu hiệu của viêm lỗ chân lông Đọc tiếp “THÍ NGHIỆM SỬ DỤNG COMBO TRIỆT LÔNG TPLUS & CẠO LÔNG SAU 6 TUẦN”